Aylık Arşivler: Haziran 2021

Vintage ayakkabılar

19. YÜZYIL – İFFET VE TEKNOLOJİ Doğa bize uzun boyu dikte edebilir, ancak neyse ki ayakkabı tasarımcısı da bu durumu manipüle edebilir. Bu durumun en bariz olduğu dönem, ayakkabıda topuğun ortadan kalktığı 1792 Fransız İhtilali zamanlarıdır. Bunun altında yatan sebep, dönemin siyasi görüşü ile aynı doğrultuda olarak, tüm insanların eşit yaratılmış olduğudur. Topuklar ilk olarak […]