Gümüşün Tarihi
İlk Gümüş Eşyalar.
Gümüş çok eski zamanlardan beri bilinmekle birlikte yine de altın ve bakırdan sonra keşfedilmiştir.
Altın az olmasına rağmen, dünyanın her yanına yayılması sebebiyle daha önce kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca tabii halde gümüş az olup, çok derinlerde bulunuyordu. Gümüşün M.Ö. 3100 yıllarında Mısırlılar ve M.Ö. 2500 yıllarında Çinliler ve Persler tarafından kullanıldığı belirtilmiştir.
Yunan tarihinde Atina’daki gümüş madenlerine rastlanır. M.Ö. 800 yıllarına doğru gümüş, Nil nehri havalisinde para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gümüşü ilk olarak Romalıların işlemeye başladıkları iddia edilmektedir.
Endüstri ilerledikçe daha karışık ve saf olmayan gümüş filizleri üzerinde çalışılmaya başlandı.
Bugün gümüş büyük bir nisbette bakır, kurşun ve çinko üretimindeki yan ürünlerden elde edilir.

Eski Türklerde gümüş takı üretimi çok popüler bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski Türkçe’ de Sim (gümüş) kelimesi de aynen “zer” gibi eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Bunlar Türkçe’ nin eski yazılı tarihi eserlerinde karşımıza çıkar.
Zer-sim şeklinde iki kelime beraber kullanılırsa, bolluk ve zenginliği ifade eder. Gümüş de insanlık tarihinde altından sonra en çok kullanılan metallerden birisidir.